Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Krav på laddplats för elbilar införs

Nu införs det krav på att det ska byggas laddningsinfrastruktur för elbilar när nya parkeringsplatser byggs.

– Bygger man ett parkeringshus eller bostäder ska det finnas ett antal laddplatser framdragna. Om man vill kunna skaffa en elbil så måste det finnas laddplatser. Just nu är vi lite i ett moment 22. Det finns inga stolpar uppe och därför köper man inte elbil och eftersom man inte köper elbil finns det inga laddstolpar, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet, till Ekot.

Målet med de nya reglerna, som regeringen nu har fattat beslut om, är att det ska bli lättare att ladda sin elbil och att det ska leda till att fler köper elbilar, vilket i sin tur ska minska klimatutsläppen.

Det är första gången som sådana här krav införs, enligt Rickard Nordin.

Kraven är olika beroende på om det handlar om till exempel parkeringsgarage eller parkeringar vid större bostadshus.

I vissa fall är kraven att det finns laddningsinfrastruktur, kanaler för elkablar, framdragna till varje parkeringsplats, alltså en förberedelse för framtida laddstolpar, och i andra fall måste det finnas minst en fysisk laddstolpe installerad, som kan användas för att ladda elbilarna.

– De flesta laddar när man är hemma och bilen står stilla långa stunder. Men kanske också på arbetsplatsen. Då måste det finnas laddstolpar där, för annars kommer folk inte att välja en elbil, säger Rickard Nordin.

När nya bostäder byggs, med fler än tio parkeringsplatser, måste det finnas laddningsinfrastruktur, kanaler för elkablar, till alla de parkeringsplatserna. Men det är då inget krav på själva laddstolpen, som behövs för att ladda elbilarna.

– Det gäller alltså inte hemma hos ”Kalle på gatan”, utan när man bygger hyresfastigheter och bostadsrätter, säger Nordin.

Reglerna införs efter att EU ställt krav på att medlemsländerna har regler kring detta. Det finns en diskussion mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna om att skärpa kraven ytterligare.

Men är det verkligen rätt att kräva att de som bygger parkeringsplatser ska behöva bygga laddningsinfrastruktur också?

Här finns en möjlighet att ta igen den kostnaden

– Ja, det tycker jag. Detta är otroligt viktigt. Ska vi klara omställningen och klimatmålen måste man också kunna skaffa bilar som fungerar tillsammans med den omställningen. Då är elbilarna väldigt bra, säger Rickard Nordin (C) till Ekot.

Men finns det inte en risk att detta blir ekonomisk dåligt och dyrt för de som ska bygga de här parkeringsplatserna?

– Nej, det tror jag inte. Poängen är ju också att du får betala för strömmen du laddar. Här finns en möjlighet att ta igen den kostnaden så klart, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson, till Ekot.

Källa: sverigesradio.se, Skriven av Victor Jensen, Publicerad 11 februari 2020
https://sverigesradio.se/artikel/7405202

Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Fler platser ska få laddstolpar

Vita fläckar när det gäller laddstolpar för elbilar ska nu raderas ut. Ett 20-tal platser runtom i Sverige har beviljats investeringsstöd för snabbladdare.

Sju län, och då framför allt i Norrbottens inland, finns med bland de platser som får dela på totalt drygt 26 miljoner i investeringsstöd för att etablera snabbladdare. Bland dessa märks ett flertal mindre orter i norra Sverige där efterfrågan skulle kunna misstänkas vara ganska marginell.

– Där marknaden inte ser någon vinst med att ha stolpar, säger Marie Hagberg, avdelningschef på Trafikverket.

Det här är viktigt för att vi ska kunna nå våra klimatmål.

Efterfrågan var större än vad Trafikverket nu kunde besluta om. En ny ansökningsomgång är planerad till februari-mars nästa år och förutom Norrbotten ingår även då även Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

– Det här är viktigt för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Marie Hagberg.

I nuläget finns omkring 450 publika snabbladdare i landet. Avsikten med det statliga stödet är att det ska finnas minst en snabbladdare var tionde mil på de större vägarna och Trafikverket har till sitt förfogande 150 miljoner kronor att fördela över tre år.

– 80 stolpar behövs för att nå dit, säger Marie Hagberg.

Varje snabbladdarstolpe har plats för fyra bilar samtidigt.

Ansökningarna har kunnat göras av såväl näringsidkare, kommuner och kommunala bolag men kravet har varit inför själva ansökningsförfarandet är att laddpunkten är i drift under minst fem års tid.

Källa: svd.se, Skriven av Tobias Österberg, Publicerad 2020-12-02
https://www.svd.se/har-ska-du-kunna-ladda-om

Kategorier
Parkasol

Tusentals laddstolpar saknas – tio län underkända i M Sveriges jämförelse

För andra året i rad visar M Sveriges granskning av statistik från branschorganisationen PowerCircle att tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka dagens behov. Mest akut är bristen i Stockholm och Uppsala län. Jämfört med förra året har antalet län som inte har tillräckligt antal laddstolpar ökat med mer än 200 procent.

Med över 150 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en alldeles för låg nivå, under 11 000 stycken. M Sveriges sammanställning visar att antalet laddstolpar inte ökar tillräckligt mycket, vilket är allvarligt eftersom de laddbara bilarna nu ökar snabbt.

– Utbyggnadstakten har mattats av kraftigt samtidigt som antalet laddbara bilar ökar ordentligt. Det är en utveckling som är mycket oroande, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Det måste vara enkelt, lättillgängligt och attraktivt att ladda sin bil, oavsett var i Sverige man bor. Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser – som att tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar.

– I de flesta län krävs en ordentlig ambitionshöjning. Skillnaderna är orimligt stora och ger oss konsumenter väldigt olika förutsättningar att kunna leva med en laddbar bil.

En granskning av statistiken över laddstolpar och laddbara bilar, från branschorganisationen PowerCircle, visar att problemen är stora i vissa län.

Precis som i förra årets granskning är bristen mest akut i Stockholm och Uppsala län. I Stockholm skulle det behövas mer än 4 000 nya laddstolpar bara för att täcka dagens behov.

Skåne län står för en av de värsta försämringarna. Förra året var antalet laddstolpar på en bra nivå, men i år har de inte ökat i takt med de laddbara bilar som har tillkommit.

Som jämförelse klarar sig Västra Götaland bra. Här har antalet laddbara bilar ökat mer än i Stockholm och Skåne län. Trots det är antalet laddstolpar tillräckligt.

– Södermanland och Kronobergs län får också en rejäl bakläxa. De laddbara bilarna har på ett år blivit 60–70 procent fler, men man har bara byggt några enstaka nya laddstolpar. Det ger bottenplaceringar i jämförelsen, säger Caroline Drabe.

Här är antalet publika laddstolpar för lågt:

  • Uppsala län          
  • Stockholms län      
  • Skåne län            
  • Örebro län          
  • Jönköpings län      
  • Kronobergs län      
  • Hallands län        
  • Västmanlands län    
  • Västra Götalands län
  • Södermanlands län    

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1, alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur de olika länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1.

Källa: M Sverige, Publicerad 27 oktober 2020
https://msverige.se/sa-tycker-vi/i-media/pressmeddelanden/tusentals-laddstolpar-saknas-tio-lan-underkanda-i-m-sveriges-jamforelse/

Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Köpcentrum ökar antal el-laddstopar med över 1.000 %

Tolv elladdstolpar räcker inte på långa vägar för Väla köpcentrums kunder. Nu utökas, de allt mer eftertraktade, stolparna med ytterligare 148. ”Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan”.

Antalet elbilar ökar stadigt och därmed också behovet av laddstationer på strategiskt viktiga platser i samhället.

Köpcentrumet Väla i Helsingborg erbjuder i dag totalt tolv laddstationer på handelsplatsen, ett utbud som inte alls längre täcker den snabbt växande efterfrågan.

Mot den bakgrunden har Väla beslutat att storsatsa på elbilen och i höst bygga ytterligare 148 laddstationer.

– Vi ser att allt fler av våra besökare kör elbilar av olika slag och då måste vi kunna erbjuda möjligheter att ladda bilen under tiden som man besöker oss. För oss är det även viktigt att vara en aktiv part i klimatomställningen och bidra till en mer effektiv laddningsinfrastruktur i regionen, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla, i en kommentar.

– Redan nu finns det över 140.000 elfordon i Sveriges bilpark och fram till 2030 räknar man med att denna siffra har ökat till 2,5 miljoner fordon. Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan på laddningsmöjligheter.

2,5 miljoner el-fordon 2030
Enligt en elbilsprognosen från Power Circle, ett nätverk för elektrifiering av samhället, kommer Sveriges fordonflotta innehålla omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, institut och kundundersökningar. Prognosen utgår från elbilars marknadsandelar i nybilsförsäljningen och följer en s-kurva vilket bedöms vara den mest sannolika funktionsformen för ett teknikskifte.
Källa: www.powercircle.org

Källa Fastighetsvarlden.se – Publicerades 2020-09-15
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/kopcentrum-okar-antal-el-laddstopar-med-over-1-000/