Om Parkasol

Det finns fler och fler parkeringsplatser med solpaneler. Det finns också fler och fler laddstationer i Sverige. Men det finns fortfarande för många laddstationer utan solenergi. En laddstation ska leverera ren energi, helst direkt från en solpanel eller ett vindkraftverk. Med Parkasol ökar vi laddningsytan för solpaneler och samtidigt ökar vi antalet laddstationer i Sverige. Överskottet av elektrisk energi kan exempelvis säljas tillbaka till elnätet eller användas till energibehovet hos omgivande byggnader.

En laddstation ska leverera ren energi, helst direkt från en solpanel eller ett vindkraftverk.

Parkasol är en carport med laddstation och solpaneler på taket. 100% ren energi direkt från solen. Det är därför vi kallar vår lösning: ”Verkligt effektiv och hållbar.”

Viktigaste fördelarna:

  • Mindre miljöpåverkan
  • Kostnadsbesparingar
  • Effektivitetsvinster

Självförsörjande med hjälp av solceller

En ytterligare fördel är att din Parkasol kan vara helt självförsörjande (off grid). Nu kan man ladda bilen även på svårtillgängliga platser utan elnät. Detta ökar räckvidden och möjligheterna för elbilar. En laddstation i öknen eller vid nordpolen? Det är nu möjligt.

När vi bygger en Parkasol använder vi så mycket hållbart material som möjligt, som t ex svenskt trä. Tillsammans arbetar vi för en bättre värld.

Gör din Besöksparkering hållbar, Kontakta oss idag.

”I Nederländerna har ParkingWare BV tillhandahållit hundratals platser med smarta parkeringssystem, såsom parkeringsplatserna på Schiphol Airport, många kommuner (Amsterdam, etc.), men också parkeringsmöjligheter för stora företag. Parkasol Sweden AB är vår officiella distributör i Sverige och de fokuserar på klimatsmarta parkeringslösningar.”

ParkingWare BV