Kategorier
Behov Elladdstolpar

För få laddstolpar i Sverige: “Riktigt illa”

Sverige med sina drygt 13 000 utplacerade laddstolpar placerar landet i Europas bottenliga, rapporterar SvD. Enligt branschorganisationen M Sverige borde antalet vara dubbelt så stort.

Laddbara bilar blir allt vanligare, men tyvärr ökar inte antalet laddstolpar i samma takt. Enligt M Sverige behövs det 25 000 laddstolpar för att fullt täcka behovet som finns. Idag finns det runt 250 000 laddbara bilar i landet.

“Sverige har höga mål i klimatsammanhang och i omställningen men vi får inte riktigt till det med laddstolparna. Det är riktigt illa”, säger M Sveriges vd, Caroline Drabe.

Ett av få länder som inte möter kraven

Enligt branschorganisationens statistik finns det grov brist på publika laddstolpar i två tredjedelar av Sveriges län. Utöver det har de län som tidigare legat på en bra nivå halkat efter när elbilarna blir fler. Detta gäller främst Blekinge, Östergötland och Norrbotten.

Hur många laddstolpar som bör finnas räknas ut med hjälp av EU:s CPEV-tal, som helst ska ligga på 0,1 vilket motsvarar max tio bilar per laddstolpe. Sverige en av fyra länder inom EU som inte fyller det kravet. 

Bristen är störst i Stockholm och Uppsala. I Stockholms län bör det tilläggas fler än 8000 nya stolpar för att täcka det behov som finns idag. 

Oro att intresset kommer sjunka

“Det här handlar också om att vi ska få till ett ändrat beteende. Vi ska ju gå från att kunna tanka bilen på bara några minuter till att ladda bilen under en längre tid. Då är det inte rimligt att vi ska både leta stolpe och eventuellt stå i kö”, säger Drabe.

Enligt Nils Blom, projektledare på Stockholms trafikkontor, handlar utmaningen om att det är dyrt att gräva och svårt att få fram kapacitet.

M Sverige påpekar att bristen kan påverka Sveriges omställning från fossila drivmedel. “Man riskerar att de som äger en laddhybrid kör den på bensin i stället”, menar Drabe.

Källa: dagensps.se, Skriven av Hannah Bill, Publicerad 21 augusti 2021
https://www.dagensps.se/motor/for-fa-laddstolpar-i-sverige-riktigt-illa/

Kategorier
Behov Elladdstolpar

Ikoniska laddstolpar ska få fler att köra elbil i Storbritannien

Den brittiska regeringen vill skapa ett större engagemang kring elbilar. Transportministern Grant Shapps tror att lösningen är att skapa laddpunkter som är lika ”ikonisk och urskiljningsbar som den brittiska telefonkiosken”.

Transportdepartementet har fått uppdraget att leda arbetet med att ta fram en laddpunkt som är ”mer igenkännlig” för förare och som ska ”skapa medvetenhet” för elbilar.

Villaägare kan få stöd likt rut- och rotavdraget för en privat laddstation.

– Utmärkt design spelar en nyckelroll för att stödja vår övergång till fordon med nollutsläpp. Därför vill jag se laddpunkter som är lika ikoniska och igenkännliga som den brittiska telefonkiosken, Londonbussen eller taxibilarna, säger Grant Shapps till Motor1.

Arbetet ska presenteras i samband med FN:s klimatkonferens COP26 som arrangeras i Glasgow, Skottland i november.

Fotnot: Bilden överst i artikeln visar en av Storbritaniens största laddstationer. Gridserve är ett komplett laddcenter med servicebutik, väntrum, möteslokaler och andra faciliteter.

Källa: alltomelbil.se, Skriven av Kristofer, Publicerad 17 augusti 2021
https://alltomelbil.se/ikoniska-laddstolpar-ska-fa-fler-att-kora-elbil-i-storbritannien/

Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Krav på laddplats för elbilar införs

Nu införs det krav på att det ska byggas laddningsinfrastruktur för elbilar när nya parkeringsplatser byggs.

– Bygger man ett parkeringshus eller bostäder ska det finnas ett antal laddplatser framdragna. Om man vill kunna skaffa en elbil så måste det finnas laddplatser. Just nu är vi lite i ett moment 22. Det finns inga stolpar uppe och därför köper man inte elbil och eftersom man inte köper elbil finns det inga laddstolpar, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet, till Ekot.

Målet med de nya reglerna, som regeringen nu har fattat beslut om, är att det ska bli lättare att ladda sin elbil och att det ska leda till att fler köper elbilar, vilket i sin tur ska minska klimatutsläppen.

Det är första gången som sådana här krav införs, enligt Rickard Nordin.

Kraven är olika beroende på om det handlar om till exempel parkeringsgarage eller parkeringar vid större bostadshus.

I vissa fall är kraven att det finns laddningsinfrastruktur, kanaler för elkablar, framdragna till varje parkeringsplats, alltså en förberedelse för framtida laddstolpar, och i andra fall måste det finnas minst en fysisk laddstolpe installerad, som kan användas för att ladda elbilarna.

– De flesta laddar när man är hemma och bilen står stilla långa stunder. Men kanske också på arbetsplatsen. Då måste det finnas laddstolpar där, för annars kommer folk inte att välja en elbil, säger Rickard Nordin.

När nya bostäder byggs, med fler än tio parkeringsplatser, måste det finnas laddningsinfrastruktur, kanaler för elkablar, till alla de parkeringsplatserna. Men det är då inget krav på själva laddstolpen, som behövs för att ladda elbilarna.

– Det gäller alltså inte hemma hos ”Kalle på gatan”, utan när man bygger hyresfastigheter och bostadsrätter, säger Nordin.

Reglerna införs efter att EU ställt krav på att medlemsländerna har regler kring detta. Det finns en diskussion mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna om att skärpa kraven ytterligare.

Men är det verkligen rätt att kräva att de som bygger parkeringsplatser ska behöva bygga laddningsinfrastruktur också?

Här finns en möjlighet att ta igen den kostnaden

– Ja, det tycker jag. Detta är otroligt viktigt. Ska vi klara omställningen och klimatmålen måste man också kunna skaffa bilar som fungerar tillsammans med den omställningen. Då är elbilarna väldigt bra, säger Rickard Nordin (C) till Ekot.

Men finns det inte en risk att detta blir ekonomisk dåligt och dyrt för de som ska bygga de här parkeringsplatserna?

– Nej, det tror jag inte. Poängen är ju också att du får betala för strömmen du laddar. Här finns en möjlighet att ta igen den kostnaden så klart, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson, till Ekot.

Källa: sverigesradio.se, Skriven av Victor Jensen, Publicerad 11 februari 2020
https://sverigesradio.se/artikel/7405202

Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Fler platser ska få laddstolpar

Vita fläckar när det gäller laddstolpar för elbilar ska nu raderas ut. Ett 20-tal platser runtom i Sverige har beviljats investeringsstöd för snabbladdare.

Sju län, och då framför allt i Norrbottens inland, finns med bland de platser som får dela på totalt drygt 26 miljoner i investeringsstöd för att etablera snabbladdare. Bland dessa märks ett flertal mindre orter i norra Sverige där efterfrågan skulle kunna misstänkas vara ganska marginell.

– Där marknaden inte ser någon vinst med att ha stolpar, säger Marie Hagberg, avdelningschef på Trafikverket.

Det här är viktigt för att vi ska kunna nå våra klimatmål.

Efterfrågan var större än vad Trafikverket nu kunde besluta om. En ny ansökningsomgång är planerad till februari-mars nästa år och förutom Norrbotten ingår även då även Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

– Det här är viktigt för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Marie Hagberg.

I nuläget finns omkring 450 publika snabbladdare i landet. Avsikten med det statliga stödet är att det ska finnas minst en snabbladdare var tionde mil på de större vägarna och Trafikverket har till sitt förfogande 150 miljoner kronor att fördela över tre år.

– 80 stolpar behövs för att nå dit, säger Marie Hagberg.

Varje snabbladdarstolpe har plats för fyra bilar samtidigt.

Ansökningarna har kunnat göras av såväl näringsidkare, kommuner och kommunala bolag men kravet har varit inför själva ansökningsförfarandet är att laddpunkten är i drift under minst fem års tid.

Källa: svd.se, Skriven av Tobias Österberg, Publicerad 2020-12-02
https://www.svd.se/har-ska-du-kunna-ladda-om

Kategorier
Behov Elladdstolpar

Stockholms Handelskammare: Sverige behöver fler laddstolpar

2,6 miljoner laddbara bilar på våra vägar 2030

År 2030 kommer hälften av alla bilar på de svenska vägarna vara laddbara bilar. Antingen elbilar eller laddhybrider. Det skriver Stockholms handelskammare i en ny rapport. Det kommer innebära att utsläppen från personbilar kommer minska med 57 procent. Från 2028 kommer i princip alla nya bilar vara laddbara bilar.

En ökning av andelen laddbara fordon kräver också en utbyggnad av laddinfrastrukturen. Där haltar vi nu efter, enligt rapporten. I stadsregionerna finns det just nu dubbelt så många fordon per laddpunkt än EU:s rekommenderade nivå. Speciellt utpekade är regionerna Stockholm, Uppsala, Örebro, Skåne och Jönköping.

– Hittills i år så har antalet nyregistrerade laddbara bilar mer än fördubblats jämfört med 2019. Vi står just nu i början på en global megatrend som kommer innebära en stor transformering och elektrifiering av många delar av samhället, inte minst våra personbilar. Under de kommande åren kommer det att bli väldigt tydligt då alla de stora fordonstillverkarna börjar släppa sina laddbilar, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

För att klara av en smärtfri elektrifiering av persontrafiken kommer antalet laddpunkter behöva öka dramatiskt. För att följa EU:s rekommendation måste dagens 10 300 laddpunkter öka till 260 000 år 2030.

Källa: alltomelbil.se, Skriven av Kristofer, Publicerad: november 9, 2020
https://alltomelbil.se/stockholms-handelskammare-sverige-behover-fler-laddstolpar-26-miljoner-laddbara-bilar-pa-vara-vagar-2030/

Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Köpcentrum ökar antal el-laddstopar med över 1.000 %

Tolv elladdstolpar räcker inte på långa vägar för Väla köpcentrums kunder. Nu utökas, de allt mer eftertraktade, stolparna med ytterligare 148. ”Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan”.

Antalet elbilar ökar stadigt och därmed också behovet av laddstationer på strategiskt viktiga platser i samhället.

Köpcentrumet Väla i Helsingborg erbjuder i dag totalt tolv laddstationer på handelsplatsen, ett utbud som inte alls längre täcker den snabbt växande efterfrågan.

Mot den bakgrunden har Väla beslutat att storsatsa på elbilen och i höst bygga ytterligare 148 laddstationer.

– Vi ser att allt fler av våra besökare kör elbilar av olika slag och då måste vi kunna erbjuda möjligheter att ladda bilen under tiden som man besöker oss. För oss är det även viktigt att vara en aktiv part i klimatomställningen och bidra till en mer effektiv laddningsinfrastruktur i regionen, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla, i en kommentar.

– Redan nu finns det över 140.000 elfordon i Sveriges bilpark och fram till 2030 räknar man med att denna siffra har ökat till 2,5 miljoner fordon. Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan på laddningsmöjligheter.

2,5 miljoner el-fordon 2030
Enligt en elbilsprognosen från Power Circle, ett nätverk för elektrifiering av samhället, kommer Sveriges fordonflotta innehålla omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, institut och kundundersökningar. Prognosen utgår från elbilars marknadsandelar i nybilsförsäljningen och följer en s-kurva vilket bedöms vara den mest sannolika funktionsformen för ett teknikskifte.
Källa: www.powercircle.org

Källa Fastighetsvarlden.se – Publicerades 2020-09-15
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/kopcentrum-okar-antal-el-laddstopar-med-over-1-000/