Vanliga frågor

Fråga: Varför Parkasol?

Svar: Vår Parkasol är en carport med laddstolpe och solceller. Nu kan du ladda din elbil med 100% ren energi direkt från solen. En ytterligare fördel är att din Parkasol kan vara helt självförsörjande (off grid). Nu kan man ladda bilen även på svårtillgängliga platser utan elnät. Detta ökar räckvidden och möjligheterna för elbilar. Parkasol är ”verkligt effektiv och hållbar”.

Fråga: Fungerar en Parkasol på vintern?

Svar: Trots kyla, snö och mörka vintrar så är svaret ja. Faktum är att det svenska klimatet är gynnsamt för solceller. Våra lite lägre temperaturer här uppe i norra Europa passar solcellerna väldigt bra. Forskarna har kommit fram till att solcellerna blir mindre effektiva om det är alltför varmt. Dessutom visade studien att snö på marken kan reflektera solens strålar och göra instrålningen ännu mer effektiv.

Fråga: Går snö och Parkasol ihop?

Svar: Om solcellerna är täckta med snö produceras ingen el. Men om vi antar att snön täcker solcellerna fyra vintermånader så kommer solcellerna bara tappa 4 procent av årsproduktionen av el eftersom vintermånaderna samtidigt är solfattigast. Dessutom glider snön lätt av den glatta ytan. Det är även möjligt att installera en värmeslinga på taket.

Fråga: Hur mycket el krävs för att köra en elbil på solel?

Svar: Det räcker med ungefär 3 000 kWh solel för att driva en elbil den genomsnittliga årliga körningen på 15 000 km. Det är vad 10 solpaneler i bra läge kan producera på ett år. En Parkasol med två parkeringsplatser har 20 solpaneler på taket.

Fråga: Kan man lagra elen man producerar?

Svar: Ja, solen ger som mest energi när vi som minst behöver den. Ett stort batteri löser detta och vi kan mellanlagra energi tills den behövs.