Kategorier
Behov Elladdstolpar

För få laddstolpar i Sverige: “Riktigt illa”

Sverige med sina drygt 13 000 utplacerade laddstolpar placerar landet i Europas bottenliga, rapporterar SvD. Enligt branschorganisationen M Sverige borde antalet vara dubbelt så stort.

Laddbara bilar blir allt vanligare, men tyvärr ökar inte antalet laddstolpar i samma takt. Enligt M Sverige behövs det 25 000 laddstolpar för att fullt täcka behovet som finns. Idag finns det runt 250 000 laddbara bilar i landet.

“Sverige har höga mål i klimatsammanhang och i omställningen men vi får inte riktigt till det med laddstolparna. Det är riktigt illa”, säger M Sveriges vd, Caroline Drabe.

Ett av få länder som inte möter kraven

Enligt branschorganisationens statistik finns det grov brist på publika laddstolpar i två tredjedelar av Sveriges län. Utöver det har de län som tidigare legat på en bra nivå halkat efter när elbilarna blir fler. Detta gäller främst Blekinge, Östergötland och Norrbotten.

Hur många laddstolpar som bör finnas räknas ut med hjälp av EU:s CPEV-tal, som helst ska ligga på 0,1 vilket motsvarar max tio bilar per laddstolpe. Sverige en av fyra länder inom EU som inte fyller det kravet. 

Bristen är störst i Stockholm och Uppsala. I Stockholms län bör det tilläggas fler än 8000 nya stolpar för att täcka det behov som finns idag. 

Oro att intresset kommer sjunka

“Det här handlar också om att vi ska få till ett ändrat beteende. Vi ska ju gå från att kunna tanka bilen på bara några minuter till att ladda bilen under en längre tid. Då är det inte rimligt att vi ska både leta stolpe och eventuellt stå i kö”, säger Drabe.

Enligt Nils Blom, projektledare på Stockholms trafikkontor, handlar utmaningen om att det är dyrt att gräva och svårt att få fram kapacitet.

M Sverige påpekar att bristen kan påverka Sveriges omställning från fossila drivmedel. “Man riskerar att de som äger en laddhybrid kör den på bensin i stället”, menar Drabe.

Källa: dagensps.se, Skriven av Hannah Bill, Publicerad 21 augusti 2021
https://www.dagensps.se/motor/for-fa-laddstolpar-i-sverige-riktigt-illa/

Kategorier
Parkasol

Tusentals laddstolpar saknas – tio län underkända i M Sveriges jämförelse

För andra året i rad visar M Sveriges granskning av statistik från branschorganisationen PowerCircle att tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka dagens behov. Mest akut är bristen i Stockholm och Uppsala län. Jämfört med förra året har antalet län som inte har tillräckligt antal laddstolpar ökat med mer än 200 procent.

Med över 150 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en alldeles för låg nivå, under 11 000 stycken. M Sveriges sammanställning visar att antalet laddstolpar inte ökar tillräckligt mycket, vilket är allvarligt eftersom de laddbara bilarna nu ökar snabbt.

– Utbyggnadstakten har mattats av kraftigt samtidigt som antalet laddbara bilar ökar ordentligt. Det är en utveckling som är mycket oroande, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Det måste vara enkelt, lättillgängligt och attraktivt att ladda sin bil, oavsett var i Sverige man bor. Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser – som att tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar.

– I de flesta län krävs en ordentlig ambitionshöjning. Skillnaderna är orimligt stora och ger oss konsumenter väldigt olika förutsättningar att kunna leva med en laddbar bil.

En granskning av statistiken över laddstolpar och laddbara bilar, från branschorganisationen PowerCircle, visar att problemen är stora i vissa län.

Precis som i förra årets granskning är bristen mest akut i Stockholm och Uppsala län. I Stockholm skulle det behövas mer än 4 000 nya laddstolpar bara för att täcka dagens behov.

Skåne län står för en av de värsta försämringarna. Förra året var antalet laddstolpar på en bra nivå, men i år har de inte ökat i takt med de laddbara bilar som har tillkommit.

Som jämförelse klarar sig Västra Götaland bra. Här har antalet laddbara bilar ökat mer än i Stockholm och Skåne län. Trots det är antalet laddstolpar tillräckligt.

– Södermanland och Kronobergs län får också en rejäl bakläxa. De laddbara bilarna har på ett år blivit 60–70 procent fler, men man har bara byggt några enstaka nya laddstolpar. Det ger bottenplaceringar i jämförelsen, säger Caroline Drabe.

Här är antalet publika laddstolpar för lågt:

  • Uppsala län          
  • Stockholms län      
  • Skåne län            
  • Örebro län          
  • Jönköpings län      
  • Kronobergs län      
  • Hallands län        
  • Västmanlands län    
  • Västra Götalands län
  • Södermanlands län    

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1, alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur de olika länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1.

Källa: M Sverige, Publicerad 27 oktober 2020
https://msverige.se/sa-tycker-vi/i-media/pressmeddelanden/tusentals-laddstolpar-saknas-tio-lan-underkanda-i-m-sveriges-jamforelse/