Kategorier
Behov Elladdstolpar

För få laddstolpar i Sverige: “Riktigt illa”

Sverige med sina drygt 13 000 utplacerade laddstolpar placerar landet i Europas bottenliga, rapporterar SvD. Enligt branschorganisationen M Sverige borde antalet vara dubbelt så stort.

Laddbara bilar blir allt vanligare, men tyvärr ökar inte antalet laddstolpar i samma takt. Enligt M Sverige behövs det 25 000 laddstolpar för att fullt täcka behovet som finns. Idag finns det runt 250 000 laddbara bilar i landet.

“Sverige har höga mål i klimatsammanhang och i omställningen men vi får inte riktigt till det med laddstolparna. Det är riktigt illa”, säger M Sveriges vd, Caroline Drabe.

Ett av få länder som inte möter kraven

Enligt branschorganisationens statistik finns det grov brist på publika laddstolpar i två tredjedelar av Sveriges län. Utöver det har de län som tidigare legat på en bra nivå halkat efter när elbilarna blir fler. Detta gäller främst Blekinge, Östergötland och Norrbotten.

Hur många laddstolpar som bör finnas räknas ut med hjälp av EU:s CPEV-tal, som helst ska ligga på 0,1 vilket motsvarar max tio bilar per laddstolpe. Sverige en av fyra länder inom EU som inte fyller det kravet. 

Bristen är störst i Stockholm och Uppsala. I Stockholms län bör det tilläggas fler än 8000 nya stolpar för att täcka det behov som finns idag. 

Oro att intresset kommer sjunka

“Det här handlar också om att vi ska få till ett ändrat beteende. Vi ska ju gå från att kunna tanka bilen på bara några minuter till att ladda bilen under en längre tid. Då är det inte rimligt att vi ska både leta stolpe och eventuellt stå i kö”, säger Drabe.

Enligt Nils Blom, projektledare på Stockholms trafikkontor, handlar utmaningen om att det är dyrt att gräva och svårt att få fram kapacitet.

M Sverige påpekar att bristen kan påverka Sveriges omställning från fossila drivmedel. “Man riskerar att de som äger en laddhybrid kör den på bensin i stället”, menar Drabe.

Källa: dagensps.se, Skriven av Hannah Bill, Publicerad 21 augusti 2021
https://www.dagensps.se/motor/for-fa-laddstolpar-i-sverige-riktigt-illa/

Kategorier
Behov Elladdstolpar Parkasol

Köpcentrum ökar antal el-laddstopar med över 1.000 %

Tolv elladdstolpar räcker inte på långa vägar för Väla köpcentrums kunder. Nu utökas, de allt mer eftertraktade, stolparna med ytterligare 148. ”Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan”.

Antalet elbilar ökar stadigt och därmed också behovet av laddstationer på strategiskt viktiga platser i samhället.

Köpcentrumet Väla i Helsingborg erbjuder i dag totalt tolv laddstationer på handelsplatsen, ett utbud som inte alls längre täcker den snabbt växande efterfrågan.

Mot den bakgrunden har Väla beslutat att storsatsa på elbilen och i höst bygga ytterligare 148 laddstationer.

– Vi ser att allt fler av våra besökare kör elbilar av olika slag och då måste vi kunna erbjuda möjligheter att ladda bilen under tiden som man besöker oss. För oss är det även viktigt att vara en aktiv part i klimatomställningen och bidra till en mer effektiv laddningsinfrastruktur i regionen, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla, i en kommentar.

– Redan nu finns det över 140.000 elfordon i Sveriges bilpark och fram till 2030 räknar man med att denna siffra har ökat till 2,5 miljoner fordon. Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan på laddningsmöjligheter.

2,5 miljoner el-fordon 2030
Enligt en elbilsprognosen från Power Circle, ett nätverk för elektrifiering av samhället, kommer Sveriges fordonflotta innehålla omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, institut och kundundersökningar. Prognosen utgår från elbilars marknadsandelar i nybilsförsäljningen och följer en s-kurva vilket bedöms vara den mest sannolika funktionsformen för ett teknikskifte.
Källa: www.powercircle.org

Källa Fastighetsvarlden.se – Publicerades 2020-09-15
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/kopcentrum-okar-antal-el-laddstopar-med-over-1-000/